Seura

SEURA

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 seuran kokouksessa valittua henkilöä. Hallitus käyttää seuran päätös– ja toimeenpanovaltaa. Hallitus käsittelee uusien joukkueiden perustamiset sekä tukee ja ohjaa joukkueiden toimintaa. Hallitus nimeää seuran luottamus- ja toimihenkilöt. Hallitus järjestää vuosi-kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti seuran käytännön toiminnan, valvoo seuran taloutta ja valitsee valmennuspäällikön ehdotuksesta valmentajat joukkueille.

HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa joka vuosi. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä sekä edustaa seuraa ulospäin. Puheenjohtaja on seuran työntekijöiden esimies. Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. Rahastonhoitaja toimii seuran taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä sekä ohjeistaa joukkueita. Valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu valmennus- ja urheilutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

SEURAN ONGELMANRATKAISUELIN

Seuran hallitus nimeää ongelmanratkaisuelimen edustajat kaudeksi kerrallaan. Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö sekä yksi hallituksen jäsen. Ongelmanratkaisuelin selvittää hallituksen pyynnöstä seuran sisäisiä ongelmia. Ongelmanratkaisuelin ei käsittele raha-asioista johtuvia ongelmia.