Seura

SEURA

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä vuosi-kokouksessa valittua jäsentä ja kaksi vara-jäsentä. Hallitus käyttää seuran ylintä päätös– ja toimeenpanovaltaa. Hallitus käsittelee uusien joukkueiden perustamiset sekä tukee ja ohjaa joukkueiden toimintaa. Hallitus nimeää seuran luottamus- ja toimihenkilöt. Hallitus järjestää vuosi-kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti seuran käytännön toiminnan, valvoo seuran taloutta ja valitsee valmennuspäällikön ehdotuksesta valmentajat joukkueille.

HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa joka vuosi. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä sekä edustaa seuraa ulospäin. Puheenjohtaja on seuran työntekijöiden esimies. Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. Rahastonhoitaja toimii seuran taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä sekä ohjeistaa joukkueita hyviin taloudenhoitotapoihin. Valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu valmennus- ja urheilutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

SEURAN ONGELMANRATKAISUELIN

Seuran hallitus nimeää ongelmanratkaisuelimen edustajat kaudeksi kerrallaan. Siihen kuuluvat puheenjohtaja, valmennuspäällikkö ja juniorivalmennuspäällikkö. Ongelmanratkaisuelin selvittää hallituksen pyynnöstä seuran sisäisiä ongelmia. Ongelmanratkaisuelin ei käsittele raha-asioista johtuvia ongelmia.