Seurastrategia 2021-2025 julkaistu

31.1.2021

Seuran hallitus on syksyn ja talven aikana työstänyt päivitystä seurastrategiaksi seuraavalle viisivuotiskaudelle. Julkaistu strategia käsittää kolme keskeistä päämäärää, joita lähdetään jalkauttamaan toimintaan  tukeutuen seuran arvoihin: Hyvät tavat, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus.

Strategia (liitteenä) esiteltiin seuran jäsenistölle sunnuntaina 31.1 Team tapaamisen välityksellä. Tapaaminen sai hyvän vastaanoton ja siihen osallistui lähes sata jäsentä,